Životinje su živa bića koja bi trebala da svima nama, više ili manje, budu važna, ali većina ljudi ih baš i ne cijeni na pravi način. Iz toga razloga postoje i mnoge organizacije koje se bave pravima života, a mnogi ljudi mijenjaju i svoje stilove prehrane i odijevanja, da ne bi naškodili životinjama. tako imamo vegetarijance i vegane koji uopšte ne konzumiraju životinjsko meso. Mnogi ljudi u svom neznanju smatraju da životinje nemaju osjećanja, kao što ih imaju ljudi, ali to nije opravdanje za njihovo maltretiranje i ubijanje.

Tako je mnoge pogodila priča iz mjesta Kamenica u kojem je jedan čovjek dugo u svome vlasništvu imao magarca, a kada je shvatio da više ne može da ga sebi priušti , a pošto je magarac bio star i nije bio za prodaje, odlučio je da ga da u klaonicu. Nije nikako uspijevao da nađe ljude koji bi se brinuli o njegovom magarcu, pa je klaonicu vidio kao jedinu opciju. Kkao ovaj bivši vlasnik magarca kaže, na putu ka klaonici, magarac kao da je osjetio šta mu se sprema i nije prestajao da plače, a onda se desilo čudo, pa su ljudi iz udruženja građana “Zoo Planet” se ponudili da otkupe magarca da ga zaštite i stave u zoo vrt gdje će ga moći njegovati i paziti kako to zaslužuje.

U roku od 48 sati je prikupljeno 250 eura koliko je traženo za otkup magarca, a ostatak novca koji je prikupljen je iskorišten da se napravi prostor u kojemu će magarac da živi, te je tako taj zoološki vrt dobio svoga petog magarca